Jsme lidé a jako takoví vládneme tvůrčí silou. Akt tvoření nám přináší radost. Tvořit lze s lehkostí, pokud člověk najde svůj druh činnosti, k níž přirozeně směřuje jeho srdce. Tvůrčí aktivita přináší pocit dobře stráveného času, pomáhá cítit v životě hlubší smysl.